Image Image Image Image Image
© Copyright 2014 Striptekenaars.nl | RSS | Email
Deze site is gemaakt door Knipoog Media
Scroll to Top

To Top

Werkwijze

Werkwijze van Striptekenaars voor een strip, kleurplaat of illustratie.

Aanvraag
In een gesprek of via mail geeft u aan wat voor u voor ogen heeft. Op basis van een goede briefing of omschrijving van een idee maakt Striptekenaars.nl een offerte.

Opdrachtbevestiging
Na goedkeuring van de offerte  geeft u een opdrachtbevestiging.

Briefing
U stuurt een briefing over het onderwerp van de opdracht plus foto materiaal als er specifieke onderdelen in beeld moeten worden gebracht.

Eerste opzet
Op basis van de briefing  schrijven we eerst een script met een beschrijving van alle plaatjes.  In deze opzet kunnen er aanpassingen en suggesties worden gedaan. Striptekenaars.nl verwerkt de aanpassingen en suggesties.

Schets
Na goedkeuring van de eerste opzet werken wij het verder uit in een schets en sturen deze naar u toe voor goedkeuring.

Uitwerking
Na goedkeuring van de schets werken we de opdracht verder uit in definitieve vorm. Striptekenaars.nl  stuurt het bestand digitaal op.

Facturatie
Na het versturen van het digitaal bestand, wordt door Creative Cave een factuur gestuurd.
Striptekenaars.nl is onderdeel van Creative Cave.
Voor grotere opdrachten stuurt Creative Cave deel facturen.

Correctierondes worden doorberekend met een uurtarief van € 75,00.